Email phone number facebook LINE ID

ประตูบานเลื่อน2

 

รายละเอียดสินค้า

ชุดประตูบานเลื่อน2 เป็นชุดประตูบานเลื่อนแบ่ง4บาน โดยออกแบบเป็นประตูที่มีความสูงจากพื้นถึงฝ้าเพดานเพื่อความปรอดโปร่งในเวลาที่ต้องการเปิดห้องโครงสร้างเลือกใช้เป็นอลูมิเนียมสีอบขาว1.2-1.5มม.กระจกใส6มม.พร้อมติดตั้งสติ๊กเกอร์ฝ้าเพื่อเพิ่มความเป็นส่วนตัวให้กับห้องนี้และยังเพิ่มเรื่องของความปลอดภัยได้อีกชั้นนึงด้วย เนื่องจากประตูบานเลื่อนชุดนี้ติดตั้งเพื่อเป็นประตูทางเข้าห้องนอน โดยปรับเปลี่ยนบริเวณโถงด้านล่างของตัวบ้านนำมาทำเป็นห้องนอนเพื่มขึ้นอีกห้องเพียงแค่ติดตั้งชุดประตูบานเลื่อนแบบ4บานบริเวณด้านหน้าของพื้นที่ห้องก็สามารถทำพื้นที่เดิมเปลี่ยนเป็นห้องนอนได้แล้ว