Email phone number facebook LINE ID

ฉากเจาะช่อง

 

รายละเอียดสินค้า

ฉากกั้นห้องพีวีซี(เจาะช่อง) ชุดนี้ใช้งานแบบเปิดบริเวณตรงกลางโดยแบ่งการเปิดออกแบบด้านซ้ายขวาไม่เท่ากันโดยเจ้าของบ้านเป็นผู้กำหนดจุดเปิดเข้าออกเองโดยดูจากการใช้งานเป็นหลัก ช่องกกระจกเป็นลายเมเปิ้ล บริเวณด้านบนเสริมคานอลูมิเนียมเพื่อรองรับน้ำหนักของชุดฉากกั้นห้องโดยการถ่ายเทน้ำหนักไปที่บริเวณกำแพงทั้ง2ด้านจึงหมดปัญหาการหย่อนของฝ้าเพดาน