Email phone number facebook LINE ID

บานเลื่อนซ้อน

 

รายละเอียดสินค้า

กั้นห้องกระจก อลูมิเนียมสีอบขาว กระจกใส6มม. ตัวบานประตูใช้เป็นชุดกระจกบานเลื่อนซ้อน3บานพร้อมบานฟิคด้านหน้าบริเวณด้านหน้าของประตู และติดตั้งตัวแปะกระจก เพื่อเพิ่มมิติให้กับชุด กั้นห้องกระจกอลูมิเนียม และยังดูเก๋สะดุดสายตาให้กับแขกที่มาเยี่ยมบ้านได้เป็นอย่างดีอีกด้วย