Email phone number facebook LINE ID

แผงกั้นบันได้

 

รายละเอียดสินค้า

แผงกั้นบันได แผงนี้ใช้วัสดุเป็นแผ่น composite สีขาวเพื่อปิดบังสายตาและทำให้มีความรู้สึกปลอดภัย และเป็นส่วนตัวมากยิ่งขึ้น