Email phone number facebook LINE ID

บานเลื่อนสลับ

 

รายละเอียดสินค้า

บานเลื่อนสลับชุดนี้ใช้เป็นช่องระบายอากาศและยังเป็นช่องส่งของของบริเวณห้องครัวใช้กรอบอลูมิเนียมสีดำ1.2มม. กระจกใสเขียว6มม.