Email phone number facebook LINE ID

บานเลื่อนแขวนซ้อน

 

รายละเอียดสินค้า

ชุดบานเลื่อนแขวนซ้อน 4บานชุดนี้ถูกออกแบบเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของเจ้าบ้าน ที่ต้องการให้บ้านไม่รู้สึกอึดอัดแม้จะกั้นห้องกระจกไปแล้วก็ตาม โดยสามารถกั้นห้องส่วนภายในตัวบ้านกับส่วนของห้องรับแขกให้เป็นสัดส่วน โดยทางsekideas ได้ออกแบบชุดกั้นห้องกระจกชุดนี้ให้เป็นชุดประตูบานเลื่อนแขวนล้อบนแบบซ้อน4บานเพื่อประโยชน์ในการใช้พื้นที่ และสามารถเปิดห้องได้กว้างเนื่องจากชุดกระจกบานเลื่อนแขวนซ้อน4บานชุดนี้สามารถเปิดได้กว้างถึงเศษ3ส่วน4ของพื้นที่ทั้งหมดทำให้ไม่รู้สึกอึดอัดเมื่อเปิดซ้อนเก็บบานเนื่องจากบริเวณพื้นไม่มีรางล่างทำให้ห้องไม่รู้สึกถึงการแบ่งแยกห้องออกจากกันเมื่อเวลาเปิดห้องและยังสามารถกั้นแอร์ได้เป็นอย่างดีเมื่อเวลาปิดห้อง และยังมีความเป็นส่วนตัวสูงอีกด้วย โดยชุดบานเลื่อนซ้อน4บานชุดนี้ใช้โครงสร้างเป็นอลูมิเนียมสีอบขาวความหนาที่1.5มม.กระจกใสเขียว6มม.โดยเสริมโครงเหล็กไว้ด้านบนฝ้าเพื่อรับน้ำหนักตัวบาน