Email phone number facebook LINE ID

ตู้โชว์No.12

 

รายละเอียดสินค้า

ตู้โชว์สินค้า No.12 ตู้โชว์สินค้า ชิ้นนี้ทางsekideasได้ออกแบบโดยใช้โจทย์จากเจ้าของบ้านที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับอะไหร่คอปเตอร์และเครื่องบินบังคับโดยต้องการที่จะแขวนอะไหร่ไว้บริเวณผนังด้านหลังกำแพงและช่วงกลางของตู้สามารถแขวนสินค้าโชว์และเลื่อนไปมาได้เพื่อความสะดวกในการเลือกสินค้าของผู้ที่มาอุดหนุนทางร้านพร้อมทั้งยังต้องการที่จะปิดตู้โชว์สินค้าและล๊อคตู้เมื่อเวลาที่พนักงานขายไม่อยู่ด้วย ทาง sekideas เลยออกแบบ ตู้โชว์ใบนี้ให้ใช้โครงสร้างเป็นอลูมิเนียมสีอบขาวพร้อมตกแต่งด้วยโครงเหล็กติดตั้งกับตะแกรงอาร์คเพื่อแขวนสินค้าทำเหล็กแขวนสินค้าเป็นสีดำเงาเพื่อความสวยงามและยังเป็นสีตัดที่ดีกับโครงตู้อีกด้วยช่วยให้ตู้ดูมีความเด่นชัดยิ่งขึ้นและสีดำของโครงเหล็กก็สามารถเข้ากับโครงตู้สีอบขาวได้เป็นอย่างดี หน้าบานทางsekideasได้ออกแบบตู้โชว์สินค้าให้เป็นชุบานเลื่อนแบ่ง4บานอิสระเพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อและหาสินค้าชั้นและตัวบานด้านข้างตู้โชว์สินค้าใบนี้ใช้เป็นกระจกใส10มม.เท็มเปอร์เป็นลักษณะบานเปิดปิดแบบบานเปลือยฟิตติ้งและยังฝังโช๊คล่างเพื่อความสะดวกและปรอดภัยในการใช้งานเสริมด้วยกุญแจล๊อคตู้เพื่อความปลอดภัยและเป็นส่วนตัวด้านบนตู้โช้ว์ใบนี้ใส่เป็นโลโก้ของทางร้านและใส่ไฟเพื่อความสวยงามและทำให้สินค้าภายในตู้โชว์ใบนี้เด่นขึ้นด้วย