Email phone number facebook LINE ID

หลังคากระจก No.18

 

รายละเอียดสินค้า

หลังคากระจก No.18 หลังคากระจกชุดนี้เป็นส่วนที่ต่อเติมออกจากส่วนครัวบริเวณหลังบ้านโดยถูกออกแบบให้ทำเป็นห้องสำหรับตากผ้าซักล้างต้องการให้ห้องมีแสงสว่างมากเท่าที่จะทำได้โดยออกแบบให้มีประตูบานเลื่อนที่สามารถเดินเข้าออกได้ทุกด้านและยังรับลมได้เป็นอย่างดีโครงสร้างหลังคากระจกใช้เป็นโครงอลูมิเนียมสีอบขาว1.5mmกระจกบริเวณโดยรอบใช้เป็นกระจกใสเขียว6mmและส่วนบริเวณหลังคาใช้เป็นกระจกใสเขียว6mmเทมเปอร์เพื่อความสวยงามและแข็งแรงปลอดภัยยิ่งขึ้น