Email phone number facebook LINE ID

ตู้โชว์สินค้า

รายละเอียด

   ตู้โช์สินค้าชุดนี้เป็น ตู้โชว์สำหรับแขวนโชว์อะไหร่เฮลิคอปเตอร์และเครื่องบินเล็ก โดยโครงสร้างของตู้โชว์ใช้เป็นโครงอลูมิเนียมสีอบขาวโดยด้านหน้าบริเวณตู้ใช้เป็นประตูบานเลื่อนแบบ4บานอิสระสามารถเลื่อนได้ทุกบานเพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อสินค้าของผู้ที่เข้ามาเลือกซื้ออุปกรณ์และอะไหร่เฮลิคอปเตอร์และเครื่องบินเล็ก โดยประตูบานเลื่อนหน้าตู้โชว์เลือกใช้เป็นกระจกใสเพื่อความสามารถในการมองเป็นที่ชัดเจนของลูกค้าบริเวณด้านหลังตู้โชว์สินค้าติดตั้งตระแกรงพร้อมทำสีดำเพื่อความโดดเด่นและสวยงามและเป็นตัวรับขาที่ใช้แขวนสินค้าโดยเลือกใช้ลวดที่ขนาดความหนาที่4มิลลิเมตรเพื่อความแข็งแรง บริเวณตรงกลางของตู้โชว์สินค้ายังติดตั้งบานเลื่อนพร้อมติดตั้งตะแกรงในตัวบานเลื่อนเพื่อสามารถแขวนสินค้าในบริเวณช่วงกลางของตู้โชว์ได้อีกชั้นนึงด้วย โดยบานเลื่อนบริเวณกลางตู้โชว์สินค้านี้สามารถเลื่อนได้อย่างเป็นอิสระทำให้ผู้ที่เข้ามาเลื่อกซื้อสินค้าสะดวกในการเลือกหาอะไหร่และอุปกรณ์ เฮลิคอปเตอร์และเครื่องบินเล็กยิ่งขึ้น ด้านข้างของตู้โชว์ใบนี้ออกแบบให้เป็นชุดบานเปลือยฟิตติ้งลักษณะเปิดออก ประตูใช้เป็นกระจกใส10มิลเทมเปอร์พร้อมอุปกรณ์ล็อคเพื่อเพื่อความเป็นส่วนตัวและเพื่อโชว์สินค้าที่มีค่าและราคาค่อนข้างสูงโดยติดตั้งชั้นกระจกที่สามารถปรับระดับได้ตามความต้องการและยังติดตั้งกระจกเงาบริเวณด้านหลังตู้เพื่อเพื่มความโดดเด่นให้กับสินค้าที่โชว์ในตู้ใบนี้อีกด้วย
                                           
                                          

Photo Album