Email phone number facebook LINE ID

แผงบังสายตา

รายละเอียด

แผงบังตา/แผงบังสายตาอลูมิเนียม ใช้พลางการมองเห็นจากภายนอกตัวบ้าน และยังสามารถลดความร้อนจากภายนอกเข้าสู่ตัวบ้านได้ดีอีกด้วย

Photo Album